Kim jesteśmy?

Serwis jest tworzony przez ośrodki uniwersyteckie oraz organizacje pozarządowe z Irlandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski.


Jakie są cele Croga?

  • Dostarczenie informacji dotyczących regulacji prawnych związanych z korzystaniem z pornografii dziecięcej w Internecie.
  • Pomoc w zidentyfikowaniu problematycznego sposobu korzystania z Internetu. Pokazanie technik radzenia sobie z trudnymi emocjami, myślami dotyczącymi pornografii dziecięcej w Internecie.
  • Dostarczenie informacji jak zmienić sposób korzystania z Internetu, dla osób, które mają kontakt z pornografią dziecięcą w Internecie.

Czego Croga nie może zastąpić?

  • Croga.org nie może zastąpić terapii bezpośredniej.
  • Croga.org nie może dostarczyć profesjonalnej „diagnozy”.
  • Materiał dotyczący samopomocy jest częścią trwających badań i nie ponosimy odpowiedzialności, za efekty stosowania ćwiczeń samopomocowych.

Anonimowa Pomoc Samemu Sobie

Croga.org jest bezpłatnym, anonimowym źródłem informacji dla osób, które są zaniepokojone ściąganiem oraz użytkowaniem internetowej pornografii dziecięcej. Croga. org bazuje na badaniach finansowanych przez Daphne Programme.

Co dzieje się z Twoimi danymi?

Croga.org nie jest organem wymiaru sprawiedliwości. Kwestionariusze, które uzupełniasz na tej stronie nie zawierają żadnych informacji, które mogą pozwolić na identyfikację Twojej osoby. Wszystkie materiały zamieszczone w tym serwisie mają na celu pomóc Ci zrozumieć, jakiego rodzaju problemów doświadczasz.

Gdzie powinienem zacząć?

Użyj przycisku „dalej”, aby rozpocząć proces samodzielnej diagnozy. Przed rozpoczęciem dalszego zapoznawania się z serwisem CROGA zostaniesz poproszony o przeczytanie oraz zaakceptowanie regulaminu Croga.org.


Dalej

FREE CONFIDENTIAL ADVICE

0808 1000 900

More info >